CADART Krzysztof Piotrowski

PROJEKTY, OPINIE TECHNICZNE, KIEROWANIE BUDOWĄ

Oferta

biuro specjalizuje się w;

- sporządzaniu kompletnej dokumentacji technicznej w branży: konstrukcje budowlane i inżynierskie, szczególnie w zakresie konstrukcji kubaturowych takich, jak budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publiczej, obiekty sportowe. Projektujemy również konstrukcje takie jak zbiorniki żelbetowe, konstrukcje wsporcze pod urządzenia, konstrukcje inżynierskie Oferujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, adaptacje, projekty budowlane , wykonawcze i warsztatowe.

-optymalizacjji projektów pod wzgledem kosztów

-sporządzaniu opinii i ekspertyz technicznych

-kierowaniu robotami budowlanymi

-pełnieniu nadzorów inwestorskich